Mali by sme spochybniť dĺžku rodičovskej dovolenky?

Pre lepšiu organizáciu pracovného času

Rodičovská dovolenka bola vytvorená v roku 1985. Umožňuje vám zostať s dieťaťom až 3 roky a zároveň dostávať platby. Aby ste z nej mohli mať prospech, musíte mať v spoločnosti najmenej jeden rok služby.
Nicolas Sarkozy 13. februára oznámil, že chce skrátiť trvanie rodičovskej dovolenky. Podľa neho „dlhodobá rodičovská dovolenka je prerušením profesionálnej kariéry, čo môže viesť k zníženiu šance na postup v kariére“.
Podľa výsledkov prieskumu webovej stránky Enfant.com si 61% žien, ktoré odpovedali na dotazník, chce zachovať možnosť úpravy trvania rodičovskej dovolenky. Pre sociológku Dominique Médu je to pre ženy túžba po lepšej organizácii na zosúladenie pracovného a osobného života.

Vyjadrite svoj názor a konzultujte výsledky prieskumu na Enfant.com

ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011 (Jún 2022)


Podeľte Sa S Priateľmi:

Keď vaše dieťa opustí dom ... -

Plavba katamaránom na ostrovoch Thajska